זו הפעם השנייה שאתה עונה לי.

אתה תמיד מפתיע אותי כשאתה משתמש במילה חדשה.

לפעמים במצב מודע, אין לנו שאלות

ממשיכים לעשות את מה ש"צריך".

אמרת "השאלות מערערות את הגבולות"

ואני, שגבולותיי מתרחבים לאחרונה,

מחפש את התחום הבטוח.