"קר. קר פה בזמן האחרון" היא אומרת "מאז שהלכתָ הן הפסיקו לנשוב. רגליי. כפות רגליי- קרות. קר". כשאמרתי שלא אחזור, גבישי קרח התנפצו לרגליי. הקור תפס בכל.