בטרם נשים המסכות על פנינו

עוד רגע קטן של אמת:

אהבתי.