יצחק גור

התחלתי לכתוב לפני לא הרבה זמן אלו ניסיונות ראשונים שלי

כשבאה תקווה זו שעה יפה

איבדתי עין

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה