יצחק גור

התחלתי לכתוב לפני לא הרבה זמן אלו ניסיונות ראשונים שלי

ככה, וגם בדרכים נוספות, אני ניגש אל בלי-סוף האפשרויות שהעולם הגדול, מציב אל מול עיניי.

עשירים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה