יצחק גור

התחלתי לכתוב לפני לא הרבה זמן אלו ניסיונות ראשונים שלי

עשירים

בסתר - אל המדרגה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה