יצחק גור

התחלתי לכתוב לפני לא הרבה זמן אלו ניסיונות ראשונים שלי

מכה על חטא

אדם וחוה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה