יצחק גור

התחלתי לכתוב לפני לא הרבה זמן אלו ניסיונות ראשונים שלי

בסוכות תשבו

כל חשקי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה