יצחק גור

התחלתי לכתוב לפני לא הרבה זמן אלו ניסיונות ראשונים שלי

דכולא בה

כשבאה תקווה זו שעה יפה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה