יצחק גור

התחלתי לכתוב לפני לא הרבה זמן אלו ניסיונות ראשונים שלי

אחוזים

בימות הקיץ החמים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה