יצחק גור

התחלתי לכתוב לפני לא הרבה זמן אלו ניסיונות ראשונים שלי

איבדתי עין

רוצה רוצה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה