יצחק גור

התחלתי לכתוב לפני לא הרבה זמן אלו ניסיונות ראשונים שלי

לידתה של תינוקת גדולה

אני עובי הכריכה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה