יצחק גור

התחלתי לכתוב לפני לא הרבה זמן אלו ניסיונות ראשונים שלי

שש שנים על

נקודת משען

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה