יצחק גור

התחלתי לכתוב לפני לא הרבה זמן אלו ניסיונות ראשונים שלי

מכה על חטא

מה שגיליתי כשיצאתי אליי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה