יצחק גור

התחלתי לכתוב לפני לא הרבה זמן אלו ניסיונות ראשונים שלי

עשירים

אדם וחוה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה