איני מביע עניין/ בך
עוברת צמרמורת קרה
..
הדברים שרציתי לומר /לך
היכולת להיות קרובה או רחוקה.