כשהוא מחזיק את הקטנה
גופי נמלא רטט
על לשוני נדבקת "חמודה", "יפה"
איבריי נמשכים למקום אחד.

אלייך.