.מישהי

והבכי עודנו בכי

לפעמים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה