.מישהי

והבכי עודנו בכי

כלנית

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה