לבנה אדלר

משוררת וסופרת

והבכי עודנו בכי

גלי ים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה