את קוראת את שיריי. ולאחר זמן את חושבת שתוכלי לנבא מעשיי כי "הלך המחשבה ניבט בשיריךָ". וכך עשיתְ. בפעם הבאה שדיברנו בקושי נשמתְ וביקשת שאקריא לך שיר אז הקראתי את ההוא החדש זה שעוד לא קראת בו אני כותב: "אם תתהפכי אולי תדעי איך נראה העולם מנקודת מבטי" מה שקרה אחר כך אני כבר לא זוכר.