סתמי עם הגולל את ה"עכור"

סתמי את פיך.

בואי

נשאיר דברים אל מחוץ למשחק

בנים- בנות

וסובבי את הבקבוק.

הסירי את הגולל

פערי פיך

קבלי את מלוא נשיותי ולרגע אחד נשכח

שמות עצם, הגדרות, ערכים.