תקע אותה, על יתד נחושה
לקבל ממך עוד לחישה
אישה- עם סגנון.

תן עוד בחישה
לזקנה הקמושה
בלעדיה- הכשה בלי חשבון.

הסירי עורך
התקלפי- מה שם תחת שמלתך
בית גניזתך
ושוב- בלי ללכת לישון.