לא איבדתי אותך.
לא איבדתי כי מעולם לא היית שלי. אני-
הייתי משלך לכן, לא משנה איך התנהגתי ומה אמרתי
בפרידתנו, נוצר אובדנך.

אין עם מי לדבר.
לכן לא עונֶה לצלצולים מצידך.

עניתי. וכשבאתי לומר "שלום", התהדרת בנוצות
ומצאתי שתיקה. אז שתקתי.

היית לי כאם. כ-אם, כ-אילו היית מבינה.

לעולם לא תביני
מעולם לא הבנת.