זה מגיע לך,

ההשפלות שיגיעו יגיעו במהירות יתירה
אתה נופל ומטפס לתקרה מחפש
להיאחז אך ציפורניך אכולות עד לעצם
העניין כבר מסודר, זה נגמר,

עכשיו אתה מבין

ונופל