(לאברהם)

לו יכולתי להעביר את מצלול
"אני- קצת- קורא- קצת- בוהה-
עד שבודהה יקח אותי"

עד אז הרשה לי לבוא
אצלך מידי שישי
לחלוק עמך רגעי חיות