כשאני מגיש לך את פרחי ההצהרה

את משחררת נשימה רטובה.

 

יש שם אחת

יפה ואדומה

כיפתה סגורה

שומרת ימי בחרותה

 

ורציתי. כל כך רציתי.