לא/ לא אתך לך/ שוב/ לתת/ לך/ שוב/ לקחת אותי ל/ אי שם/ את זוכרת/ ישבנו/ שם/ באי שם/ שמת ראשך על / כתפי/ וביקשת/ ביקשת שאגע /ונגעתי/ נגעתי ונסחפתי/ נסחפת/ נסחפנו./ היום/ כשנפגשנו באקראי/ לא יכולתי להוריד ממך/ ת'עיניים/ וניסחפתי.