ועכשיו זו עונת מעבר
וכל הדברים שעוברים לי בראש אומרים
תסדר תסדר
בשני צעדים או שלושה אני גומר אומר לא לעשות
ועושה הפסקה.
לדקה.