את שומרת דברים, מידי פעם
נוברת בפחי האשפה שלהזיכרון
שולפת חתיכה ותוהה
...הייתכן. והכלב של השכן נובח, האוהאו עובר אורח
נבהל לרגע, מסננת קללה
וממשיכה. זו הייתה וזו גם כן
וזה, יכול להיות ושוב... הייתכן?