אל תפריעי ליוצר מליצור
יהיה אשר יהא

 אל תפריעי.

את לא רואה אותן רצות עכשיו
בתוך ראשי
רצות להן שורות
מתחברות נטוות ליצירת מהותי?

בירחי ממני  ברחי
פן תילכדי בקורי אומנותי.
ברכיני, ברכי
התחתנת עם יוצר. הנה- עוד מעט-
אני גומר.

כרוז: ושוב הכל חוזר למין