נפגשנו בשיעור על הרבי מברסלב. הם דיברו על שופרות ותקיעות ואני מרחף בספירה השמינית. הם אומרים שאם משננים את הקוד הסודי תבוא גאולה ובשינון חזק פצחתי. כשנגמר, לא הבנתי למה ברחת בלי לומר שלום.