ולבסוף, אתה רוצה לנוח.
אתה מוצא נשען על עצמך ומתכופף
בבטחון מלא נסכת
גם בהם מצאת נקודה רגישה.
לימדת טובה ועוד אחת.

באין מנוח
בהיגמר הכח
ממשיכים לברוח
אין ברירה