וכשניצתה האש- אט אט
מעת לעט- אני כותב לך שיר.
ואת, שאינך רגילה בשירים,
(אישים מעתיקי רגשות אוהבים)
קוראת את שכתבתי, מבלי שידעתי
כיצד הולך להיות.