שיר אחרון להיום ואת-
חורזת רגישות.

ברגשנות אני פותח תיק
אורז א תחיי  בלעדיי
והרבה אהבה עוד אחרי.

היי שלום, יפה
אולי אחזור
נפנפי אליי, אל תבכי
הסתכלי, הסתכלי לאחור.