מילה ביקשתי
זיכרון חוויה של
תחושה מבוא לעצב
שיביא בכייה לבנך
שלא בכה. ומיש
נותר חסר, דמיון
הזיה. לו יכולתי
להמיר שנותיי בשנותיך
לאיזון המשוואה