בואי נעביר את הרגש הזה למילים, את מתיימרת ו
ככלל- אם בכלל אפשר לומר, רגש, שיעובד למילים
יתרוקן מתוכנו.

את אוהבת
את הרגע שהיה
זה שיהיה עוד לא קרה.

חרגול יקר
צרצר מצרצוריך
נגן נגינותיך
בגינתך זוכר, נשכבנו שמיים מעל.

כי לא בשמים
הוא ריח בשמייך
ולא בשמיִם, צחוק עינייך

השעון רץ
קצב ליבנו מואץ עוד מעט

ניגמֵר.