אל תחייך בשיניים כהות
כי הלמות הלב- מתדפקות
אתה תופס בידיך לבל ירעדו.

שנאה נשטפת בעוד שנאה נשטפת זעם
מסתנן בין שיניך ונבלע בקנה.

אין מנוס. הכלים מוכנים, משומנים היטב ליריית הפתיחה.

צעדים לפני הדלת.

הנה זה מתחיל.