את. צריכה מישהי שהיא מישהו שיאהב את מי שאת. לא
כתמיד, אל תעשי את שצריכה
עשי מאהבה את האהבה.
...
רחוק רחוק
כמה שרק אפשר
לא תמצאי עצה טובה מבושלת
אלא תחת תנורך, בדירתך המבודדת.