כשקראת בשמי/ לשונות

את אוהבת לגלגל אותי עם הלשון המתקתקה שלך
אותי ועוד כמוני שכמותי
משכמותך כבר נזהרתי ואדע
...להיוודע לחידודייך אז
גלגלי לשון כי מאוחר ולמיטה.
רק לישון