יש לו שתיים. אותך ואותך. וכשרוצה- משתמש בך או בך. בבקר קם וחושש למזלו האם תגלה זו את זו.