את מבינה, זה לא אני זו את
ששמת חזך על ליבי איך נפעמת
כשלרגע הנחתי את היד
בליטוף בָּלאט לְאט
וגם אם לא התכוונת
החצאית הקצרה בליווי המבט
רמזו למקומט, מעט, לא מידי חנהל'ה, זהירות
על שמלת השבת.