מתקשה עם החום שבלב
מתקרב, ארבעים וחמש מעלות ונוטה
לנפילה.

אומרת: תרים את קולך, עוד פעם אחת
לא תראה את בינך
בינתך- אינה יתירה.

והחום מתפשט, דפיקות של כאב
נשימות עמוקות
מהילה בצנינים
בין הטיפות מהלך
אחד או שנים אחרי
נחיה ונראה.