זו צורת ניהול אחרת.

מחשבה מחשבה

מילה מילה

מתאגדים, נאספים לעלות בצורה

על גבי מזבח הכתיבה.

 

שירהעלשירהעלשירהשירתהעל
עבודה עברית
במציאות מערבית


אולי נלך לים?