אפי לי את תפודי האדמה
אלה שכמעט מוכנים
נביא לזריקה אכילה יתירה השמיני
לטובת היחסים.

זה נעים כלב(ב)תי?
נביחה, נפיחה ועוד קצת משמִים
הבשר המאדים
עבר הזמן נשרף
תפוחי אדמה שרופים.

(בשקט בשקט אוכלם)