איך זה שהן נעצרות מעצמן
ואני צועק להן "עכשיו, כי זה הזמן" והן 
בשלהן.
איך זה שאני כל כך רוצה, מרגיש ברגע שלפני
ומבקש מהן "בבקשה, עוד מעט יעבור הזמן"
והן ממאנות.
את מבינה, אהובה, אני תקוע פה.