פגשתיך בסמטת האל
הדורות, גם הם, במבטינו
אך לא ראיתיך עד הסוף

בתחילה. היה טוב

ועכשיו, עם כל העצב הזה
אכתוב לך שיר שמח.

את הרגישות שלמדתי ממך
לא נתנה לי אחרת
 אהבה
אהבה

מילה שלא רק נאמרת.

(תודה)