זה לא שהרמתי ידיים פשוט
סך הכאב המועבר בתחושות גדול מכדי
הכלת פיתרון.

את לא צורחת כשזה מכאיב.
גם אז לא צרחת.
חיכית וחיכית
איש לא בא
חרקת שיניים והמשכת.

עכשיו, כששריפת הבפנים מכלה את עורך
זרמים זרמים
דמעות דמעות

הלואי