אתה מתפורר לך לאיטך
נשמתך, כבר צרורה
רשמי הלילה האחרון שלנו יחד:

נשימות כבדות
ניצוצות בורחים
וההוא בשחורים על הכסא ממול.

שמעת איך הודיתי לך
על רגעיך האחרונים

הוחזרתי לרגע לידת בני
נשמה יוצאת, לעולם
ושלך יצאה, לעולם שכולו

טוב ורע
זה עניין יחסי
עכשיו זה אישי

דרך צליחה.