את לא מבינה אותי כשאני מחלק לשתיים שלוש ארבע הבָנות.
את הָכּרתי הצלולה, שהייתה עוד שלימה
לפני שהֵכּרתי. אותךְ ואותה. אותה ואותה.

הלואי- ותתחברי לאחת
אחת ויחידה. ללא חידה. חזרה לִפְּשוּטה
שאין כמותה
אהובה.
אהובה.