והרי ההמשך. לא הקשבתי. הייתי מספיק שחצן כדי לישון בלי חולצה בקרירות יוצאת דופן. אני נוזל. נוטף מסתובב לי בחדר מכתים כל אשר עומד בדרכי. זה מזכיר לי פעם שגם את נטפת, ליכלכת, הסתובבת לך מחליפה קללות הדדיות. אוקיי. לא אכנס לזה לא כשאני עומד על חוט דק נאבק על שיווי משקלי מרצה לעצמי על משמעות החיים ואיך זה יהיה לגור בגליל מגבונים. אני מחליט לסיים כשנפתח לי האף. רגע, מייד אשוב. אני כאן.