אז ככה:

אל תתני לעצב הזה להשתרר בין שורותיי
גם ככה אין לו מקום.
את האות המבשר רעות
שמעתי אתמול, ושלשום- שנינו שמענו
ובכינו.
אז אל תתני לו להשתלט, להתמרט, להתפשט
מתחת בגדיי- פועם לו עדיין.