האהבה שלא מוצאת דרכה במילים
תרה בשפתייך אחר התוים

בעוד אנו אסורים

מכוסה בשמיכה, באור כוכבים
מבקש, מייחד ייחודך- ייחודים.

 

כך היא האהבה:
מפילה חבלי שינה
ומתירה אסורים.