פגעתי
קרעתי
שברתי

ועכשיו לא תסלח.

במקום ללא רגשות רחם
אני מחליט להתכנס.

יותר לא תשמעו.