(לרעות)

הדברים כולם, נעשים מעצמם
כשאת- נותנת בי מעט אמון
ומדברת אליי אהבה