את הבוקר הזה לא אצליח למרוח על פרוסה.

 

את אוספת אותי

בשמונה בדיוק- כך

אמרת, ואיחרת בחמש דקות.

בדיוק- התכוונת לבערך, בסביבות,

כי הרי בכל זאת, המפגש

בין המינים מחייב התנצלות פה ושם.

התנצלות. ההתנצלות מתקבלת.

אין פה כוונה לפרט את השאר

אך באיחור מסוים- טרקתי את הדלת

ולא בלשון חזקה מדבר אלא

בלשון פשוטה- כמו זו שלך

שהייתה, שהייתי רוצה.

 

אח, הבוקר, הבוקר הזה- ילך עם קפה ועוגה.