זו הודעה שנייה:

" וחיוכי- חיוכים- חיוכך- הוכיחו כי
וירא (את השם) כי טוב"
ושמחתי.

ורגעי ממשות נמשכים גם נמשכנו
להביא גם היום
את ברכת השלום.