עם הפנים מערב אני מתבשר
לא תהיה חלופה.
וגם אם ניסה
וירק טיפה או שתיים של דם
- לא תהיה
לא מחשבה
הרגשה, משהו טוב מתעתד
אז קדימה, לצלם.