יש פה שורות למביני דבר

למביעי עניין שקוראים לי תיגר

ואם לא הדבר

אז לא בין השורות

זה יספיק גם לכם

מוזמנים לנסות.

 

יש פה עניין למביני השפות

שכותבים גם הם

על מיני רגשות

ואם לא בשפה שאני מדבר

אין על מי ועל מה

עלי או אחר.

 

אין פה מקום לאוהבי הנחות

שאוכלים ובולעים

מבלי לנסות

לחקור ולשאול

את מביני הדבר

שיהיו מוכנים להסביר לנבער.

 

אין הקנטה

 גם לא ביקורת

(לפעמים גם אני

אוכל עם כפית)

אין פה עניין ללבות מחלוקות

רק קצת ולחשוב

"בין השורות".