מאפייני העונה /שי דוידס תפוחים משוחים בדבש נדבקים על שיערות ידיי. הרגל רועדת הידיים, חלשות רפויות והנשימה כבידה. יוצא למרפסת לקטוף מאויר ההרים לשמוח בפריחת החצבים שמיים אפורים מעונן חלקית- כך מתחילה שנה, עונת הסתיו. החגים הדביקים חולי חולף רוח צוננת.