וכשאניח ראשי על כסותך

אלפי פעמונים יצלצלו

"נשמה" "נשמה"

ודמות לבן מרחפת

תרכן ותלחש

"לילה טוב".