ברעידה לרעידה
הצפות מתפשטות
חדשות לבקרים
הן אנחנו נרעדים
מחפשים יציבות
אדמה, אלוהים
חיים ומוות מתאחדים
מתקרבים לנקודת השקה
ואנחנו, כתמיד
ממשיכים.