אין פה, אין קול כולי שקט גדול מתכנס פנימה ובתוכי מתכווץ כעת בדממה הרבה מאוד קורה אך אין גילוי יש מניעה הקול לוחש בתוכי עדיין לא הגיעה עיתך וחיותי שוב מצטמצמת ועוד התחלקות פנימית של התא וגם היא יצירה.