נולדנו לעולם של מוות/נולדנו לעולם של פרחים כן אנחנו, הדור הזה/אל תשכחו אותנו נולדנו לעולם של גשם,/נולדנו עם פרח ביד, לרגעים בלתי חולפים./נולדנו למות די!/אין שמש זורחת, והיא שם/אין טיפות, והגשם יורד אין חלום, ואנחנו ישנים ניסינו, למה לא תביטו מאחורי המסכה כשהמוות הוא חיים,/ניסינו לברוח, לשנות, למרוד כן אנחנו הדור הזה/ואנחנו מחייכים כשמאחורי היום אין מחר כשכל יום מתדפק הגורל על דלת אחרת/אנחנו הדור הזה אל תשכחו אותנו/נולדנו לעולם של פרחים