סימנים שהיו פעם קריאה

באים לי היום כסימני שאלה.

אלוהים,

האדם,

הטבע,

אני.

ואני רוצה את ההחלטיות

אך היא חומקת מבעד לאצבעות רפויות מעייפות

עייפות של חיפוש,

וברירה- כשל אורז.

בין הטוב

לטוב היותר מושלם.

 

אך כל זה אבד

ונותרתי בודדת

על סלע ענק ואיתן.

עוד מעט יבוא הגל

וישטוף את הכל.